Home » صید قزل‏آلا در آمریکا by Richard Brautigan
صید قزل‏آلا در آمریکا Richard Brautigan

صید قزل‏آلا در آمریکا

Richard Brautigan

Published
ISBN :
196 pages
Enter the sum

 About the Book 

از سایت جن و پری:صید قزل آلا در آمریکا نوشته ریچارد براتیگان یک رمان پست مدرن است. براتیگان در این اثر که شاهکار او محسوب می شود نگارش داستان را تکه تکه پیش برده است که هر تکه را می توان به عنوان بخشی جدا در نظرگرفت و به این دلیل ظاهر این رمان شبیهMoreاز سایت جن و پری:صید قزل آلا در آمریکا نوشته ریچارد براتیگان یک رمان پست مدرن است. براتیگان در این اثر که شاهکار او محسوب می شود نگارش داستان را تکه تکه پیش برده است که هر تکه را می توان به عنوان بخشی جدا در نظرگرفت و به این دلیل ظاهر این رمان شبیه مجموعه داستان کوتاه است و داستان ها را می توان مستقل از همدیگر و بدون در نظر گرفتن ترتیب آنها خواند. نشانه هایی از قبیل داشتن یک فرزند خردسال و مسافرت با شریک زندگی که در بخش های مختلف کتاب آمده سبب می شود به راحتی نتیجه گرفت که راوی در بخش های مختلف داستان یک نفر است. ضمنا نقل تکرار شده داستان درباره فردی با نام کوتوله صید قزل آلا در آمریکا که به گفته راوی یک الکلی آس و پاس است را می توان به عنوان رد پای راوی یکسان در همه داستان ها در نظر گرفت. با هم در نظر گرفتن کل رمان از راوی داستان که صید قزل آلا را در مکان ها و زمان های مختلف نقل می کند و حوادث مختلفی برایش پیش می آید داستان را بهتر در ذهن خواننده جا می اندازد.رمان از زبان اول شخص است. راوی نحوه صید قزل آلا در آمریکا را با وصف مکان های مختلف ماهیگیری و نیز نشان دادن فرهنگ آن و ذهنیتی که آمریکایی ها درباره آن دارند نشان می دهد. نهرهای مختلفی که اسم آنها در کتاب آمده همراه با تخیل نویسنده در توصیف طبیعت کنار آنها فضایی زیبا به داستان داده است.نثر شاعر گونه براتیگان نثری زیباست. او در قسمت های مختلف رمان از تشبیهات جذابی استفاده کرده است. در برخی قسمت های رمان اسامی تبهکاران آمده که نشان می دهد براتیگان به این قشر از جامعه آمریکا توجهی ویژه دارد. براتیگان ماهی قزل آلا را به دلیل جست وخیز و پرش هایی که از آب می کند به تبهکاران آمریکایی تشبیه کرده که روحی نا آرام دارند و در جامعه مرتکب جنایت می شوند.